Search

Datagedreven werken is een proces van de lange adem

Data is een ingrediënt dat zorgt voor meerwaarde op lange termijn

De waarde van data

Ruwe data zonder context is gewoon data. Door data niet te categoriseren is een grote hoeveelheid data onoverzichtelijk. Zo mist een bedrijf belangrijke kansen om meerwaarde te creëren. 

Over de waarde van data doen veel verhalen de ronde. Data zou de nieuwe olie zijn. Als dat zo zou zijn, zouden bedrijven nu allemaal data gedreven opereren. In de praktijk is dit niet het geval. Veel bedrijven en organisaties bezitten veel data, maar zetten dit niet of onvoldoende in. De mogelijkheden en toepassingen zijn er voldoende, maar worden nog niet maximaal benut. 

 

De taak van data specialisten en partners is om uit te leggen dat ruwe data een ingrediënt is om nieuwe producten te ontwikkelen en te maken. Net zoals olie een ingrediënt is voor benzine, shampoo en verf. Men moet dus uitleggen dat als data juist wordt ingezet het een meerwaarde heeft voor een bedrijf. 

 

Het moet dus de opdracht van managers en overig beslissers zijn om data te koppelen aan  de bedrijfswaarde. Voor veel bedrijven is die koppeling lastig te maken. En daar kan DIKW bij helpen. Wij maken voor u uw data inzichtelijk, distilleren hier de juiste informatie uit, geven duiding aan die informatie, zodat u met de juiste kennis heeft en zorgt dat u uiteindelijk  met wijsheid de juiste beslissingen voor de lange termijn kunt nemen.

blog. datagedreven werken is een proces van de lange adem

DIKW maakt voor u de vertaalslag naar datagedreven werken

Nu de waarde van data gedrevenheid steeds duidelijker wordt, zou je verwachten dat men massaal aan de slag gaat om zich te bekwamen in de vaardigheden om data te vertalen naar de concrete meerwaarde voor een bedrijf. Maar veel specialisten die zich bij bedrijven met data bezighouden zijn van technische aard. Dat is opmerkelijk en leveranciers merken dat deze bedrijven erg terughoudend reageren als het gaat om data projecten die echt het verschil kunnen maken. De reden daarvoor is dat de meerwaarde vaak onduidelijk is en niet concreet wordt gemaakt. En daar ligt een taak voor de leveranciers. 

 

DIKW maakt die vertaalslag wel. DIKW heeft uiteenlopende specialisten die op verschillende gebieden de expertise hebben hoe data het verschil kan maken en dit ook begrijpelijk kunnen uitleggen. 

Het probleem waar leveranciers en specialisten tegen aanlopen is het korte termijn denken van bedrijven. Door deze mindset komen innovatieve data projecten niet van de grond. Maar het creëren van de meerwaarde van data kost tijd en is een investering gericht op de lange termijn. Maar het lange termijn denken blijkt nog best lastig. 

Voorlopig is er nog een gebrek aan goede data en AI specialisten. Dat lijkt nu geen probleem, maar is dat op de lange termijn wel. Landen als China zetten AI al massaal in en dreigen een technologische voorsprong te krijgen op de rest van de wereld die niet zo eenvoudig is in te halen. De kans bestaat dat ze met hun kennis en inzet van AI hun politieke en economische positie zullen verbeteren en uitbreiden. De eerste tekenen van de wereldwijde Chinese invloed en expansie zijn al zichtbaar. De kans is dus groot dat Europa en de rest van de wereld straks achter de feiten aanloopt.  

 

Maar toch is dit niet een gelopen race. Leveranciers en specialisten kunnen met de klant meedenken en samen met de klant de verantwoordelijkheid nemen de meerwaarde van data projecten te kwantificeren. Vaak is het aantrekkelijker te kiezen voor een businessmodel dat op korte termijn resultaten oplevert. Maar op korte termijn zorgt het niet voor innovatie. Daarnaast zou het verstandig en goed zijn als klanten als een partner van de leverancier optreden. Het bundelen van de kracht van de specialisten van de klant en de externe specialisten, zoals die van DIKW, kunnen leiden tot een bedrijfskundige meerwaarde. Dit komt tot stand door de juiste balans, afstemming van de gezamenlijke belangen en vertrouwen.

 

Specialisten met een combinatie van kennis van data en AI, bedrijfskundige knowhow en een creatieve geest zijn de juiste mensen om de (meer)waarde van data en AI uit te leggen aan mensen die niet zo technisch onderlegd zijn. Samen met business managers kunnen de leveranciers niet alleen de uitvoerders van projecten zijn, maar ook de bedenkers. En dat is een win-win situatie.

 

Een bedrijf data gedreven maken is een proces van lange adem, maar zorgt op termijn dat een bedrijf betere beslissingen neemt en concurrerend blijft. Data is het ingrediënt dat het verschil maakt tussen vooruitgang of niet. En of een bedrijf transformeert en klaar is voor de toekomst.