Zoeken

De waarde van data voor het MKB

DIKW Services ontzorgt MKB door data beheer

Grote analytics BI projecten zijn niets voor het midden- en kleinbedrijf. Althans dat is de algemene gedachte bij een groot deel van het MKB. Een onderzoek van de Kamer van Koophandel onder het MKB in 2017 leverde de volgende resultaten op:

 

 • 11% – beschouwt data als een belangrijk onderdeel van de strategie;
 • 12% – gebruikt data bij de dagelijkse sturing van de onderneming;
 • 10% – koppelt en analyseert zowel interne als externe databronnen;
 • 10% – beschouwt het bedrijf als een koploper in gebruik van (big) data.

 

Uit deze cijfers blijkt dat slechts een kleine groep een data mindset heeft en data gedreven opereert. Dat zou op zich al een reden tot zorg moeten zijn. Maar de bedrijven die dan al met data aan de slag zijn en dit analyseren lopen tegen andere problemen aan. Het onderzoek liet de volgende cijfers zien: 

 

 • 48% – vindt de datakwaliteit laag, er is geen algemene datastructuur ingericht;
 • 46% – heeft geen werknemers in huis die waarde kunnen creëren met data;
 •   7% – heeft alle benodigde expertise en data vaardigheden zelf in huis;
 • 48% – heeft behoefte aan externe ondersteuning om kansen te pakken.

 

Blog. De waarde van data voor het MKB

Wat opvalt aan deze cijfers dat nog niet eens de helft van de bedrijven een algemene datastructuur heeft, er geen medewerkers zijn die waarde kunnen creëren met data en dat er behoefte is aan externe ondersteuning. En slechts 7 procent van de bedrijven heeft zelf de data vaardigheden en expertise in huis om waarde te creëren met data.


We zitten inmiddels in 2021 en er is ten opzichte van 2017 wel iets veranderd. Het MKB is zich steeds meer bewust van de ontwikkelingen op het gebied van analytics en dat met data waarde kan worden gecreëerd en het verschil kan worden gemaakt in de bedrijfsvoering. Zowel op operationeel als strategisch gebied kan dat een verschil maken. Als men analytics overweegt wordt dit meestal gekoppeld aan bedrijfseconomische voordelen zoals:

 • Het automatiseren van huidige rapportage processen. Het komen tot rapportages (nog veelal met behulp van Excel) wordt momenteel als zeer arbeidsintensief ervaren, is tijdrovend en dit werk wordt als weinig motiverend beschouwd; 
 • Het gebruik van data om te komen tot een structurele verbetering van het operationele bedrijfsresultaat. Organisaties willen met behulp van analytics ontdekken waar er sprake is van eventuele winstlekkage in operationele (administratieve en/of logistieke) processen;
 • Met behulp van analytics kan de efficiency en effectiviteit van het gebruik van kostbare bedrijfsmiddelen (mensen, middelen, financiën) beter gemeten en verbeterd worden.


Het gaat dus om bewustwording van de voordelen van analytics op verschillende aspecten. Het gaat zowel om het automatiseren van rapportages (wat vaak veel tijd kost) als om de bedrijfsmiddelen effectiever en efficiënter beter te meten. Maar er heerst onzekerheid en dat zorgt er voor dat veel MKB bedrijven nog geen concrete stappen durven te ondernemen. Het gaat dan om:

 • Onzekerheid over eventuele kosten en de tijd die genomen moet worden om dit uit te zoeken;
 • De veranderbereidheid van de organisatie om beslissingen op basis van data te nemen in combinatie met onderbuikgevoel;
 • De mate waarin analyses daadwerkelijk mensen zullen aanzetten en stimuleren tot het ondernemen van acties die concrete waarde creëren. Dit heeft vooral te maken met data relevantie en data visualisatie.

  

DIKW kan die onzekerheid bij u wegnemen. Wij kunnen u helder uitleggen welke meerwaarde data en analytics uw bedrijf kunnen opleveren. En hoe uw bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd en u in de toekomst de juiste beslissingen neemt. 


DIKW heeft er voor gekozen om de analytics als een service in abonnementsvorm aan te bieden, op basis van het gebruik. Wij beheren uw analytics en u heeft er geen omkijken meer naar. Uw besteedt uw analytics uit en krijgt op elk gewenst moment een inzichtelijke rapportage. Het voordeel is dat uw medewerkers zich kunnen richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf en hun (kostbare) tijd efficiënter kunnen inrichten. 


Om uw analytics uit bestreden heeft DIKW het Bluemine label opgericht. Bluemine beschikt over alle disciplines, kennis van de diverse analytische software en technieken en het beschikt over een modern customer data platform. Dit platform is schaalbaar en kan zo de analytics oplossingen bieden die het beste bij uw bedrijf passen. Daarnaast maakt DIKW gebruik van de nieuwste technologieën. Kortom, DIKW ontzorgt en u bespaart geld.  


Het doel is om te zorgen dat uw bedrijfsresultaat door het gebruik van analytics structureel verbetert en dat uw beter inzicht heeft in uw data en dit zorgt voor een concrete meerwaarde voor uw bedrijf. 


Wilt u meer weten hoe analytics en data waarde voor uw bedrijf kunnen creëren? 


Neem dan contact op met Mark van Berkel.