Zoeken

Lagere kosten in de logistieke keten door juiste informatie

Het verminderen van opslagkosten en verplaatsingen van het aantal containers

Blog. Lagere kosten in de logistieke keten door juiste informatie

De kosten van het vervoeren van een container hangt af van veel factoren. Operationele kosten van een containerschip, havengelden, sleepboot kosten, kosten van agentschappen, transportkosten en de verplaatsingen (restows) van een container hebben allemaal invloed op de kosten. De planner van de scheepslading (stuwage) heeft invloed op de kosten omdat hij gaat over het aantal verplaatsingen van een container. De op één na hoogste kosten van de stuwage zijn de verplaatsingen. Het gaat om de kosten van het aantal verplaatsingen van een container tot aan de zogenaamde ‘discharge’ van een container. Door verschillende redenen en oorzaken kan het aantal restows van een container behoorlijk oplopen. De vraag van een klant was dan ook: hoe kunnen de kosten omlaag? Met andere woorden, hoe verlaag ik het aantal verplaatsingen van mijn container?

 

Op het moment dat een container wordt gelost is het belangrijk om te weten wat de volgende bestemming is van een container. Wordt de container verplaatst naar een ander schip, wordt het geplaatst op een vrachtwagen, gaat het naar container loods, tussentijdse opslag of is de bestemming een trein of een binnenvaartschip?

 

Door het ontbreken van de tijdige en juiste informatie over de volgende stap in de logistieke keten ontstaan er onnodige kostbare verplaatsingen van een container. Extra verplaatsingen betekent extra kosten. En dit kost de terminal en de vervoerder veel extra tijd en dus geld. En soms komt er een situatie die zorgt voor een ernstige verstoring in de logistieke keten.

 

De data scientists van DIKW en de logistieke specialisten van de klant hebben samen de processen goed bekeken en de benodigde data geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van de inventarisatie en analyse ontwikkelde DIKW een rekenmodel waarin geslaagd is de onnodige verplaatsingen (restows) bloot te leggen en inzichtelijk te maken in het proces waarvan men dacht dat ze niet plaats vonden. Het rekenmodel analyseert data dat afkomstig is van logs van de geautomatiseerde kranen en analyseert alle verplaatsingen, ook die niet nodig zijn. Op die manier kan de data geanalyseerd worden van de restows die onnodig hebben plaatsgevonden.

 

De data levert inzicht en zorgt voor transparantie in de (onzichtbare) kosten van het stuwages en is daarom interessant voor de terminal, de vervoerder en de eindklant. Het rekenmodel is dus getraind in het opsporen van onnodige verplaatsingen, bewegingen en activiteiten met behulp van data analyse. Dit inzicht levert dus concrete en significante kostenbesparende mogelijkheden op in de logistieke keten. 

 

De combinatie van de kennis en expertise van DIKW en de kennis van de klant leidt tot interessante projecten die anders onzichtbaar zouden blijven voor klanten. Deze klantcase is op ad hoc basis tot stand gekomen. De volgende stap kan zijn of de klant data structureel kan inzetten om structureel tot een interessante casus te komen. 

 

Bij DIKW zijn we gek op data. Het zit in ons DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van kennis in een organisatie en de kennis en expertise van DIKW op het gebied van data zorgt voor slimme data oplossingen en dat deze leiden tot substantiële kostenbesparingen.  

 

Containers worden van voor naar achteren en van links naar rechts verplaatst. Door het inzetten van data en de juiste kennis worden in de toekomst onnodige verplaatsingen voorkomen. En dat zorgt voor lagere kosten.