Search

Met data de wind in de zeilen

Met data management kiest u de juiste koers

Data management gaat om het veilig en verantwoord verzamelen, beheren en gebruiken van gegevens. Dit moet veilig, efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten gebeuren. Het managen van data in een organisatie is omgeven door een breed palet van taken, beleid en procedures. Data management is dus niet alleen een IT aangelegenheid, het gaat ook om ambities en verantwoordelijkheden rondom data.

 

Bij data management komt dus nogal wat kijken. Het vergaren van relevante gegevens en daar meerwaarde mee creëren, daar ligt de uitdaging en tegelijk ook het probleem waar organisaties tegen aan lopen. Hoe managed een organisatie de data zodat er waarde uit kan worden gecreëerd en dat het zorgt voor bijvoorbeeld lagere kosten of nieuwe kansen?

 

Elke organisatie heeft veel data die veelal dagelijks wordt gebruikt. Zo kan men denken aan klantgegevens, in- en verkoopgegevens, financiële gegevens, gegevens over de inventaris, gegevens over het vastgoed, etc. Daarnaast verzamelen organisaties vaak ook enorme hoeveelheden data die niet of nauwelijks worden gebruikt. Ook dit kost geld want ook deze data moet worden beheerd.

 
Met data de wind in de zeilen

Bij data management gaat het om het bewust, doelgericht en verantwoord verzamelen, beheren en gebruik maken van de juiste data en van data die bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Want die bedrijfsdoelstellingen staan centraal, de data ondersteunt. 

 

Door data te ontsluiten en daar de relevante en juiste informatie uit te destilleren kan men tot nieuwe inzichten komen. Op basis van die inzichten worden besluiten genomen die de koers van een organisatie drastisch kan veranderen of kunnen de keuzes die zijn gemaakt worden onderbouwd. Data management is dus van essentieel belang bij het maken van goede keuzes, het maakt een fundamenteel verschil.  

 

Een organisatie die geen gebruik maakt van alle beschikbare gegevens is als een zeilschip zonder zeilen. Zonder de zeilen te hijsen komt het schip niet vooruit. Het wil overigens niet zeggen dat een organisatie dat niet gebruik maakt van alle aanwezig data niet succesvol kan zijn. Maar de vraag is voor hoe lang nog? Technologische innovaties, zoals kunstmatige intelligentie, volgen elkaar snel op en mogelijkheden op het gebied van big data ontwikkelen zich in een snel tempo. Maar het gaat niet alleen om technologie. Data management heeft ook als doel mensen in beweging te krijgen en zorgen dat ze anders tegen data gaan aankijken. En dat ze inzien dat data een meerwaarde heeft en dat het daarom goed gemanaged moet worden.

 

Maar het managen van data kan een uitdagende taak zijn. Gelukkig heeft DIKW de kennis en expertise in huis voor zowel de technische kant van data management als de business kant van de zaak. De specialisten van DIKW zorgen voor het managen van data op elk niveau. Zij zorgen dat u de juiste zeilen hijst om uw koers te bepalen. Daarnaast zorgen we dat u een oplossing krijgt die veilig, efficiënt en kostenbesparend is.

 

Neemt u de volgende stap om uw data te managen en een succesvolle data gedreven organisatie worden die klaar is voor de toekomst? Neem dan contact op met onze specialisten.