Zoeken

Van BICC naar DACoE deel 1

Van BICC naar Data & Analytics Center of Excellence: waarom is verandering noodzakelijk om relevant te blijven?

De eerste stap in de professionalisering van de informatievoorziening

Het BICC (Business Intelligence Competence Center) bestaat nu zo’n 10 jaar en heeft in een belangrijke behoefte voorzien om meer structuur aan te brengen in het beheer en gebruik van het datawareHouse en de rapportage die daarop wordt gedraaid. Het was een eerste en logische stap in de professionalisering van de informatievoorziening in een organisatie en werd vaak vanuit de IT organisatie geïnitialiseerd. Het was het antwoord op de steeds vaker voorkomende (ad hoc) informatie vragen vanuit de “business” waar de IT als beheerder van het DWH en de rapportagetools antwoord op moest geven. Het Business Intelligence Competence Center bood het kader, de organisatie, de processen en de mensen om deze vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

Blog 1. Van BICC naar DACOE deel 1

De ontwikkelingen op het gebied van business intelligence

Je ziet echter de laatste jaren een aantal ontwikkelingen versneld optreden die maken dat het huidige BICC niet meer aansluit op de huidige informatiebehoeften van een organisatie. 

  • Was Analytics 10 jaar geleden nog voornamelijk retrospectief, tegenwoordig zie je veel meer nadruk op de diagnostische, voorspellende en prescriptieve mogelijkheden. Hiermee kan een organisatie een beslissend voordeel (competitive advantage) halen op haar concurrenten.
  • Je ziet ook de laatste jaren een “democratisering” van het Analytics domein. Was het vroeger alleen het BICC die direct toegang had tot het DWH, de rapportage maakte en de analyse op aanvraag deed, tegenwoordig wil de business zelf direct in die rijkdom aan data kunnen grutten en zelf (complexe) analyse maken. 
  • Een agile organisatie vraagt, nee eist ook een steeds snellere response op steeds nieuwe vragen. Vragen die het BICC niet meer zelf kan beantwoorden, maar die de business zelf zal moeten beantwoorden. 
  • Het gebruik verbreedt zich ook steeds meer in de organisatie. Was het eerst voornamelijk de finance afdeling die gebruik maakte van BI, tegenwoordig wil de hele organisatie data en analytics gebruiken. 
  • Op data en analytics vlak zie je ook een steeds grotere verbreding en verdieping in type, mogelijkheden en gebruik. Van gestructureerde naar ongestructureerde data, van batch naar streaming, van één enterprise rapportagetool naar een ecosysteem van datascience, deep learning, dashboard en visualization tools, die on-premise of in de cloud staan. En de business verwacht van jou dat jij over al deze nieuwe ontwikkelingen een afgewogen oordeel en advies kan geven.

 

Wil je dus relevant blijven voor je organisatie, dan zal je het meer technisch georiënteerde, vraaggestuurde BICC moeten omvormen naar een veel breder georiënteerd Data en Analytics Center of Excellence. Het Center of Excellence zal een veel breder pakket aan capaciteiten en domein kennis moeten hebben dan het bestaande BICC om te excelleren. In een volgend blog zal ik bespreken hoe je een nieuwe invulling kan geven aan het CoE door een verandering van de organisatie en processen, de kennis en educatie,  de projecten, data en technologie.