Search

Wat is nieuw in IBM Cognos Analytics 11

Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en voortvarend als een betrouwbaar self-service platform voor data analyse

IBM Cognos Analytics (voorheen IBM Cognos BI) is een web-based softwarepakket voor Dashboarding / analyses en (ad-hoc) rapportages. Prettig is dat IBM ook Long Term Support (LTS) versies uitbrengt van Cognos Analytics, zodat ondersteuning voor jaren geborgd is. Tijdens deze support periode zal IBM voor deze releases de tegenwoordig zo vereiste security patches, bug-fixes en belangrijke updates voor software van derden uitbrengen. Binnen deze LTS versie worden echter geen nieuwe uitbreidingen van software features geleverd. Dit heeft wel als voordeel dat de Cognos Analytics gebruikers binnen de support periode niet geconfronteerd worden met telkens wijzigende gebruikservaringen.

 
Wat is nieuw in IBM Cognos Analytics 11

Cognos Analytics ontwikkelt zich snel en voortvarend als een betrouwbaar self-service platform voor data analyse. Door middel van cognitieve technologie kan automatisering van de data preparatie worden geautomatiseerd en kunnen aanbevelingen voor het creëren van joins worden gegenereerd.

 

Binnen Cognos Analytics zijn technologieën geïntegreerd welke oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor Watson Analytics (het IBM Big data platform), zoals machine learning en kunstmatige intelligentie (AI). Daarnaast is Cognos Analytics voorzien van automatische detectie van patronen, natuurlijke taaldialoog functies, datamining en moderne datavisualisatie mogelijkheden.

 

Dit samen maakt dat Cognos Analytics een echte Enterprise BI suite is die jarenlang toepasbaar is. Het is een all-in-one solution met dusdanig veel mogelijkheden op het gebied van bijna alle BI aspecten dat het op de mark als één van de beste allround spelers wordt gezien. Naast scalability en security heeft Cognos Analytics een grote toegevoegde waarde binnen het processen van big data. Het is een krachtig systeem dat ook bij grote hoeveelheden data berekeningen en processen snel verwerkt

 

De verschillen in gebruikerservaring en functionaliteiten tussen Cognos 8 BI en Cognos 10 BI waren niet bijzonder groot en de data visualisaties leken sterk op die van MS Excel. Met de komst van Cognos Analytics pakt IBM de handschoen op van concurrenten als Power BI, Tableau en Birst die qua visualisaties en Dashboarding Cognos 10 voorbij waren gestreefd.

Versie 11

Ook tussen de opvolgende versies van Cognos Analytics -11.1.2, 11.1.3. en 11.1.4- worden doorlopend functionaliteiten ontwikkeld door IBM. Zo zijn enkele verbeteringen in het fundament van de data voorbereiding en modellering in versie 11.1.3:

 • een Excel data upload met opmaak als datum, valuta of percentages wordt nu opgeslagen als standaard gegevens indeling binnen een model;
 • verbeterde validatie van het model maakt detectie van -mogelijke- issues makkelijker zichtbaar en inzichtelijk.
 

Ook zijn met de versie 11.1.3 -per juli 2019- onderstaande rapportage verbeteringen doorgevoerd:

 • de mogelijkheid om een ontwikkeld rapport op te slaan als een stijl template;
 • een nieuw rapport / statistiek overzicht venster met o.a. bronnen, objecten en parameters;
 • vernieuwde kolomvisualisaties om targets versus actuals weer te geven;
 • verbeterde zoek en filter functionaliteiten door o.a. handmatige invoer;
 • meer mogelijkheden tot het drillen / doorsteken voor nieuwe visualisaties.
 

Ook binnen de Dashboard functionaliteiten werd met Cognos Analytics 11.1.3 een flinke stap voorwaarts geboekt door de beschikbaarheid van:

 • een verbeterde visualisatie voor het ‘show detail / show specificatie’ vergelijken van een dashboard object op samenstelling en prestatie;
 • door nieuwe AI assistant functie kunnen gebruikers een dashboard ontwikkelen door op basis van onderkende belangen meerdere dashboard tabs te laten genereren;
 • nieuwe standaard visualisatie mogelijkheden voor betere ‘look and feel’.

Versie 11.1.4

Eind 2019 verscheen Cognos Analytics versie 11.1.4, waarin veel nieuwe rapportage functionaliteiten en visualisatie verbeteringen zijn doorgevoerd. Omwille van de leesbaarheid volgt hier een selectie.

 • na het opstarten van Cognos Analytics verschijnt een nieuw welkom scherm, ontwikkeld voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers;
 • nieuwe gebruikers hebben hiermee toegang tot enkele nieuwe snelle begeleide rondleidingen om snel aan de slag te kunnen;
 • bestaande gebruikers kunnen switchen tussen klassieke tegelweergave of een getagde lijstweergave;
 • ontwikkelaars kunnen live data visualisaties bekijken alvorens deze te uploaden;
 • beheerders kunnen toegang tot visualisaties aanpassen door het instellen van machtigingen;
 • aangepaste data visualisaties kunnen direct vanuit dashboards en rapportages worden geüpload voor hernieuwd gebruik;
 • mogelijkheid tot het comprimeren van de legendabalk;
 • mogelijkheid het formaat te vergroten voor grafieken met grote data sets.

Dashboard functionaliteiten

De Dashboard functionaliteiten werden ook weer flink uitgebreid met het uitkomen van Cognos Analytics 11.1.4. Wat vooral opvalt is de verbeterde kruistabellen ondersteuning. Niet alleen door de nul onderdrukking, maar ook kunnen nu diverse opmaakstijlen per rijen en kolommen goed worden gerealiseerd.

De ‘forecasting’ functionaliteit bij staaf- en lijndiagrammen is ook een enorme verbetering. Met éen klik kan op basis van historische gegevens een voorspelling tot stand worden gebracht zodat dashboards nog interessanter worden.Daarbij kunnen dashboard objecten laten reageren op diverse maatregelen en deze vergelijken op reacties en trends.

Explorations

De verkenningsmodus van 11.1.4 toont een startpagina die Cognos gebruikers beter rond hun data leidt. Er worden aan aantal startpunten aangeboden om gegevens te verkennen en/of interessante vergelijkingen biedt.

AI assistent

De AI assistent van Cognos 11.1.4 is verbeterd door binnen automatisch gegenereerde dashboards extra filtermogelijkheden en uitgebreide visualisatie mogelijkheden te integreren. Dit in tegenstelling tot de vorige versie, waar slechts een automatisch begin werd gemaakt aan een dashboard zonder deze mogelijkheden. In 11.1.4 kunnen gebruikers categorische filters oproepen waarmee Cognos Analytics de ‘smart engine’ kan toepassen om vast te stellen welke kolom gefilterd moet worden.

Conclusie

Al deze vooruitgang, binnen minor versie updates, geven aan dat IBM met de Analytics BI een stuk voortvarender ontwikkelt dan zij dat in het verleden deed, met slechts minor vooruitgang in ontwikkeling op major versie updates. Of dit voldoende zal zijn om ook in de toekomst nieuwe innovatieve vendoren voor te kunnen blijven zoals Power BI, Tableau, ThoughtSpot, Anyscale, Infoworks, Knotch, Metabase, Sisu Data, Stretch Metrics en WebShield zal de tijd ons leren.