Zoeken

Artificial Intelligence (AI) Model Canvas Deel 3

In dit derde deel van de uitleg van het artificial intelligence model canvas: Prestatiemaatstaf, belangrijkste gebruikers en stakeholders.

7 Prestatiemaatstaf | Key metrics

Prestatiemaatstaf zijn de kwantificeerbare maatstaven die worden gebruikt om de prestaties en het succes van je AI-oplossing te beoordelen. Vermeld de maatstaf die relevant is voor je project, zoals nauwkeurigheid, precisie, recall, klantbehoud of ROI. Leg uit waarom deze maatstaf de lading dekt voor het meten van de kwaliteit van je algoritme, hoe de maatstaf wordt gemeten en wat de streefwaarden is.

 

8 Belangrijkste gebruikers | Key users

Sleutelgebruikers zijn de belangrijkste begunstigden van je AI-oplossing. Beschrijf hun specifieke behoeften, voorkeuren en pijnpunten waarop je oplossing is gericht. Geef een beschrijving van de persona’s indien van toepassing. Leg uit hoe je AI-model de gebruikerservaring verbetert en waarom deze toepassing voor hen onmisbaar gaat worden.

 

9 Belanghebbenden | Stakeholders

Belangrijke belanghebbenden zijn individuen of groepen die een aanzienlijke invloed hebben op de richting en resultaten van je AI-project. Identificeer ze en ga in op hun belangen en verwachtingen. Bespreek hoe je met belanghebbenden omgaat om projectdoelen af te stemmen, zorgen weg te nemen en het succes van het project te garanderen. Denk aan de invloed van leidinggevenden, investeerders, regelgevers en andere relevante partijen.