Zoeken

Het DIKW Model

In vier stappen waarde creëren met data

Het DIKW model is een model waar in vier stappen wordt gewerkt van ruwe data naar wijsheid, zodat in de toekomst de juiste beslissingen kunnen worden genomen. DIKW is een afkorting die staat voor Data, Information, Knowledge en Wisdom. In het Nederlands is dit Data, Informatie, Kennis en Wijsheid. Hieronder worden de vier stappen van de piramide kort beschreven.

 
Het DIKW Model

Data

 Een bedrijf of een organisatie bezit veel data. Maar deze data is vaak ongeorganiseerd en niet gecategoriseerd. Het is een onoverzichtelijk brei van allemaal verschillende elementen en bronnen waar men geen chocola van kan maken.

Informatie

De tweede stap in de piramide of de tweede trede gaat over informatie. In deze stap wordt de data gecategoriseerd en kan men de informatie die men uit de data haalt ook in een context plaatsen. Men kan hier antwoord geven op de vragen, wat, wanneer, waar en hoe? Door informatie aan de data toe te kennen wordt de data inzichtelijk.

Kennis

Uit verschillende bronnen wordt informatie samengebracht om frameworks en theorieën te creëren. De informatie levert kennis op over hoe processen en systemen werken. De informatie wordt in de juiste context geplaatst door ervaring, waarde en inzicht die over de loop van de tijd is opgedaan en vergaard toe te voegen.

Wijsheid

 Aan de top van de DIKW piramide staat wijsheid. Door de informatie in een context te plaatsen en daaraan de kennis van mensen, (bedrijfs)processen en andere kennis toe te voegen bouwt men wijsheid op. Men weet welke informatie, opgedaan door kennis, juist is en welke niet en ook waarom. Zo weet men in de toekomst welke beslissingen men op basis van data moet nemen.

 

De eerste drie stappen van het DIKW model hebben betrekking op het verleden. De data is er al, door informatie wordt de data inzichtelijk en door daar kennis aan toe te voegen en de resultaten die het verleden zijn behaald wordt dit in de juiste context geplaatst. Door de voorgaande stappen te doorlopen wordt dus wijsheid verkregen voor de toekomst. De verkregen wijsheid zorgt er voor dat in de toekomst de juiste beslissingen worden genomen en dat (bedrijfs)processen nog efficiënter en effectiever verlopen. Zo transformeert een organisatie en voegt het waarde toe en wordt het een champion op het gebied van zijn of haar data.    

 

Bekijk ook de onderstaande video voor een uitgebreide uitleg van het DIKW model.