Search
Wij helpen u waarde creëren met data.

Wat is Business Intelligence

Een korte uitleg over Business Intelligence

Business intelligence (BI) is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens binnen een bedrijf of organisatie. Het doel van het verzamelen en analyseren van de gegevens is dat met de kennis die uit deze gegevens worden geanalyseerd en actie wordt ondernomen, vaak met het primaire doel, om competitief en concurrentievoordeel te behalen, zodat een organisatie op basis daarvan slimmer gaat opereren en betere beslissingen neemt. 

 

De gegevens die verzameld en geanalyseerd worden kunnen van allerlei aard zijn. Denk aan klantgegevens, bedrijfsprocessen, financiële gegevens, gegevens van de concurrentie, marktanalyse, economische en technologische ontwikkelingen. Door de informatie uit deze gegevens te analyseren neemt men op basis van de kennis die daar uit wordt gehaald (strategische) beslissingen en kan men deze ook onderbouwen. Van data, naar informatie naar kennis en wijsheid (DIKW). Business intelligence is voor het management onmisbaar om niet op onderbuikgevoel maar op basis van feiten, data gedreven, de organisatie aan te kunnen sturen.

Business intelligence kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd. Meestal wordt er vanuit business perspectief naar business intelligence gekeken, waar ligt de toegevoegde waarde. Maar vaak wordt ook gekeken vanuit het technologisch perspectief, welke tooling wordt er gebruikt. Zo zijn er verschillende platforms om de informatie te visualiseren in dashboards. 

 

De informatie zelf kan ook vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, zo ontstaat er bijvoorbeeld een 360 graden klantbeeld. Het hoeft niet altijd om een klant te gaan, het is maar net wat de business is.

Neem bijvoorbeeld een bedrijfspand. Ook deze kan vanuit verschillende invalshoeken en dimensies worden bekeken. Bijvoorbeeld vanuit de invalshoek, meubels met stoelen, tafels, vergadertafels, etc. Of dezelfde ruimte met het aantal werkplekken per doel en per ruimte. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken kom je dan mogelijk tot de beste benutting van het pand. 

 

Maar je kunt ook vanuit een ander perspectief naar bedrijfspanden kijken. Hoe is het pand gebouwd. Welke materialen (beton, hout, kunstof, etc.) zijn er gebruikt, wanneer is er het laatst geschilderd. Ook die gegevens leveren inzichten op. Zo kan worden voorspeld wanneer delen vervangen moeten worden of worden opgeknapt.

 

Bij business intelligence gaat altijd om de interne performance van een bedrijf of organisatie. De data en kennis die beschikbaar zijn, vanuit verschillende perspectieven, worden gebruikt om keuzes te maken en slimme beslissingen te nemen.

Naast de interne component heeft een organisatie ook met de buitenwereld te maken. Daar heeft een bedrijf vaak minder invloed op en de datakwaliteit hoeft niet altijd betrouwbaar te zijn. Bij business intelligence gaat dus om de interne data. Door de interne omgeving goed en tijdig in te richten en de gegevens goed te analyseren kan meerwaarde worden gecreëerd die bijvoorbeeld zorgt voor lagere kosten of het efficiënter inzetten van verschillende resources.     

 

Voor business intelligence is juiste data belangrijk. Daarom is het managen van gegevens, data management, een belangrijk proces. Denk hierbij ook aan data kwaliteit en data governance. Zodat  er een goede basis is voor de besluitvorming. 

Bij DIKW zit data in het DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat een combinatie van kennis in een organisatie en de kennis en expertise van DIKW op het gebied van data zorgt voor slimme data oplossingen en dat deze kunnen leiden tot concurrentievoordeel en substantiële kostenbesparingen.

 

Meer over de business intelligence en de oplossingen en toepassingen van DIKW vindt u hier.

Bel mij