Search

VLC & Partners

Klantvraag: Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

VLC & Partners logo

VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance.


Door schaalgrootte biedt zij het hoofd aan complexe risicovraagstukken die zich aandienen. Door een bewuste keuze voor de marktsectoren ICT, Zorg, Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie, Leisure, Logistiek, Bouw en Handel bouwt zij aan verregaande specialisatie die partnership biedt voor klanten.

De vraag van VLC & Partners

De vraag die VLC & Partners aan ons stelde was: Hoe kunnen we data management op een hoger plan krijgen en tegelijkertijd meer data gedreven worden?

Onze oplossing

Adviseren en begeleiden van team data management

Het team data management had behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van data management met als doel om een strategie en plan te beschrijven waarmee het data team de interne organisatie kon overtuigen van het nu van goed georganiseerd data management om zo het vertrouwen in de kwaliteit van data en de vindbaarheid van data te verhogen. Het betreft het adviseren en begeleiden van team data management bij het gezamenlijk vaststellen van een data strategie (IST en SOLL), door middel van workshops, en bij het opstellen van een globale roadmap voor implementatie en verankering van de strategie in een vervolgfase. Tijdens de uitvoering van dit plan is ook het data maturity model van Davenport, het ACMM toegepast.

Onze Aanpak

De eerste stap bestond uit het automatiseren van een kritische financiële rapportage voorziening en daarmee sneller gegevens beschikbaar te hebben op dagelijkse basis. Het realiseren van de continuïteit van deze voorziening  door deze om te bouwen in het Bluemine Intelligence Platform conform onze standaard architectuur was prioriteit en direct ook het eerste succes in een langdurige samenwerking. Niet alleen werd de continuïteit geborgd, maar ook werd de maandafsluiting versneld.  

 

De volgende stappen waren gericht op de verbetering van de data governance en het realiseren van een eerste financiële dashboard. De dashboards zijn beschikbaar op alle devices, dus ook via een app op de smartphones. Door de dagelijkse beschikbaarheid van de informatie wordt er nu veel directer gestuurd en is het mogelijk eerder bij te sturen.

 

Ondertussen wordt er voortdurend gewerkt aan verdere verbeteringen en nieuwe dashboards. Het master data management krijgt verder vorm en het gebruik van de Intelligence wordt breder en dieper in de organisatie ingevoerd. Zo heeft iedere accountmanager dagelijkse inzicht in de laatste stand van zaken en heeft  de binnendienst volledig inzicht in de ontwikkeling van de werkvoorraad 

Het resultaat

"Door de invoering van het Intelligence platform zijn we in staat kort cyclisch te sturen en hebben we stevige basis voor verdere optimalisatie van onze prestatie"
Coen Vermeulen
Manager Change & IT bij VLC & Partners