Zoeken

ROM Utrecht Region

Hoe kan ROM Utrecht Region haar data analyse beter inzetten om hun kerntaken te optimaliseren?

ROM Utrecht Region logo

Data fundament voor de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht Region

De Regionale Ontwikkelings Maatschappij Utrecht Region (ROM UR) bouwt en stimuleert regionale ecosystemen, verbindt ondernemers en helpt ze innoveren. Ook om hun groei te versnellen. Tenslotte helpt de ROM ondernemers internationaliseren en verleidt ze buitenlandse bedrijven om naar Utrecht te komen. Zo zorgt een ROM voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid.

 

Om de taken als ROM nu en in toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren zal meer ingezet moeten worden op het gebruik van data, zodat de hele organisatie data gedreven kan werken. Hiervoor is een plan én executiekracht nodig.

De activiteiten waarin informatie en analyse steeds belangrijker wordt als middel om tot een analyse, beoordeling of besluit te komen bij de ROM UR zijn onder andere: 

 

Het aanbieden van kwalitatieve rapportages aan business teams, management en aandeelhouders

Het in kaart brengen van de bedrijvigheid (regionale sterktes) van de regio Utrecht

Het vinden van interessante organisaties (startups, scaleups of organisatie die interessante diensten of producten maken en verkopen) voor leadgeneratie

Het beoordelen van het business potentieel van bedrijven. 

Door middel van NPS analyseren hoe ondernemers de dienstverlening waarderen

Het vinden van interessante buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in de Utrecht Region

Adviseren, ontwikkelen, implementeren en opleiden

Voor het advies, ontwikkeling en implementatie van het datafundament op Azure wordt gebruik gemaakt van onze Consultancy diensten. Voor het functioneel onderhoud wordt gebruik gemaakt van onze Bluemine beheerdienst. Onze Academy (opleidingen) zorgt ervoor dat medewerkers van klanten over de juiste kennis beschikken. Zo wordt onze passie voor data omgezet in concrete oplossingen, kunnen we echte impact maken en waarde creëren. Want uiteindelijk willen we waarde creëren met data.

Analytical Capability Maturity Model toepassen

ROM UR had in eerste instantie behoefte aan een plan waarmee ze richting kregen naar data gedreven werken. Een plan dat tevens voorziet in technische en functioneel advies, een advies voor goed georganiseerd data management en hoe mensen te motiveren naar data gedreven werken. 

 

DIKW heeft voor het opstellen van een plan het Analytical Capabilty Maturity Model (ACMM) toegepast. Een plan dat gebaseerd is op het referentiemodel van Davenport. Data gedreven werken is dus niet louter een IT-project! Daarin deelden wij met de ROM regio Utrecht dezelfde visie. 

 

Daarnaast was het belangrijk voor ROM UR om ontzorgd te worden. Een ROM moet zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en moet andere activiteiten over kunnen laten aan een partner. In dit geval zorgt DIKW voor de beschikbaarheid van data. De ROM UR kan de data vervolgens analyseren en gebruiken voor analyse en besluitvorming. 

Dit was de basis van de samenwerking. Wij verzorgen alle processen rondom de data, inclusief het functioneel beheer en ontwikkelingen van de hun gekozen dataplatform op Azure. 

 

Wij kunnen er tevens voor zorgen dat medewerkers van de ROM’s over de benodigde data vaardigheden beschikken door trainingen op maat te geven..

Data architectuur, datafundament en een data strategie

Bij DIKW zijn we uiteraard trots op het feit dat we zo nauw betrokken zijn bij het bedenken, de inrichting, ontwikkeling en functioneel beheer van een data architectuur, datafundament en het bedenken van een data strategie. Zo kunnen we ROM UR helpen stapsgewijs te groeien naar een data gedreven organisatie.

 
"Met DIKW werken we sinds de start van onze organisatie aan onze ambities data gedreven te werken. Van conceptualisering tot realisatie van de stappen die daar voor nodig zijn is DIKW een betrokken partner."