Search
Data management banner

Data management

Met vertrouwen bouwen op data

Data Management bij DIKW

Data management heeft als doel om uw organisatie structureel te voorzien van hoogwaardige, consistente data. Data waar u op kunt vertrouwen. En dan gaat het vooral om die data, die u helpt om uw business doelen te bereiken. Data management staat ten dienste van uw bedrijfsstrategie en -doelstellingen, het is geen doel op zich. 

Data Management vraagt om een integrale aanpak

De eerste vraag die opkomt is: welke data moet worden gemanaged? Een organisatie maakt gebruik van zoveel in- en externe data dat het ondoenlijk is alles op hetzelfde niveau te managen. Het is dus van belang te weten welke data voor uw organisatie het meest waardevol is of welke data extra bescherming behoeft, bv wat zijn de kritische data elementen in het kader van vertrouwelijkheid, privacy, risico management of externe rapportages? 

Dit vraagt om een integrale aanpak. De strategie en doelstellingen geven namelijk antwoord op de vraag. Zo ook externe toezichthouders, risico managers, compliance en uiteraard de wet- en regelgeving (zoals AVG).

Het schema van: 

Data governance
Lifecycle management
Data foundation
DIKW Data Management Framework

Implementatie van Data Management

Het DIKW framework geeft overzicht over de onderwerpen van zowel het data governance als het data management. De data governance onderwerpen staan bovenaan in het framework. Dit zijn de onderwerpen die de richting en de organisatie van het data management vorm geven. De organisatiebrede fundamenten van het data management staan onderaan. Daartussen stroomt de data van bron naar gebruiker.

Onze oplossing

DIKW Intelligence helpt u dit framework te implementeren en begeleidt u in iedere stap.

DIKW Intelligence heeft op basis van haar ervaringen een eigen datamanagement framework ontwikkeld dat rekening houdt met uw organisatie. 
Zoals de fase waarin de organisatie staat qua data management en de omvang en cultuur van uw organisatie.