Zoeken
Data Warehousing banner

Data Warehousing en Datagedreven werken

Data Warehousing waarop u kunt bouwen

DIKW verstaat onder data warehousing de noodzakelijke data logistieke component om business intelligence (BI) mogelijk te maken.
Een data warehouse bevat veel data. In een data warehouse worden over het algemeen periodiek gegevens ingevuld. Die gegevens, die waardevolle data voor de organisatie opleveren, zijn afkomstig uit operationele systemen, zoals bijvoorbeeld ERP-systemen. Over het algemeen zijn de gegevens uit een data warehouse niet actueel en de informatie uit het systeem wordt dan ook niet voor belangrijke operationele beslissingen gebruikt. De data in een data warehouse wordt gebruikt om een strategische analyse te maken bijvoorbeeld van de financiële gegevens van een afgelopen periode, wat onder business intelligence valt.
Naast data warehouses, waar de gegevens periodiek worden aangevuld, zijn er data warehouses waar de gegevens in (near) real time worden aangevuld. Dit soort data warehouses zijn steeds meer in trek, omdat steeds meer bedrijven datagedreven wensen te werken. Het voordeel van deze data warehouses is dat ze zogenaamde operational intelligence goed ondersteunt. Dit type data warehouses is veelal gebaseerd op een Data Vault structuur, een structuur die zowel in batch als in real time kan worden ververst.
Een datawarehouse (DWH) is weliswaar noodzakelijk om effectieve en gebruiksvriendelijke Business Intelligence toepassingen te realiseren. Maar in welke situaties heb je geen enterprise datawarehouse nodig en kun je een logisch datawarehouse maken? Onze consultants praten hier graag verder over met u!

Data gedreven werken

De letterlijke definitie van data gedreven werken is dat data gedreven werken er van uit gaat dat u analyses uitvoert op de ruwe en onbewerkte data van een organisatie.
Datagedreven werken wordt gebruikt om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te spelen. Met behulp van data is het mogelijk om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten, waardoor beslissingen sneller, beter én accurater genomen kunnen worden. Op basis wat er aan inzichten uitkomt worden dan beslissingen genomen door directie, management en ook medewerkers.
Datagedreven werken kan in alle branches en is in enkele stappen te verwezenlijken. Omdat een datawarehouse grote hoeveelheden informatie kan opslaan, biedt het gebruikers gemakkelijke toegang tot een schat aan historische gegevens, die kunnen worden gebruikt voor gegevensanalyse, gegevensvisualisatie en andere vormen van business intelligence-rapportage.