Zoeken

Corponet

DIKW is kennispartner van Corponet op het gebied van data en artificial intelligence

DIKW, specialist op het gebied van data, data science, data engineering, artificial intelligence en business intelligence, gelooft in het opzetten en ontwikkelen van ecosystemen. Daarom heeft DIKW de afgelopen jaren als spil gefungeerd bij het gezamenlijk ontwikkelen van een ecosysteem op gebied van artificial intelligence en hebben de woningcorporaties Mooiland, Thuisvester, Portaal, Wonenbreburg, Bevelandwonen en Staedion de AIHub opgericht in januari 2023. 


De AIHub is ontstaan uit een Data Science training die door DIKW in samenwerking met Aedes speciaal is ontwikkeld voor woningcorporaties en inmiddels hebben medewerkers van ruim 15 woningcorporaties deze training met succes gevolgd en afgerond!


Corponet is een kennisplatform en aanjager van innovatie, digitalisering en artificial intelligence binnen de woningcorporatie sector met meer dan 150 leden. Dit doet Corponet onder andere door het organiseren van events, netwerkdagen, podcasts en webinars (kennisbites) waarin tal van thema’s op het gebied van digitalisering en innovatie worden belicht. Door de kracht van dit kennisplatform te bundelen met leveranciers als kennispartner ontstaat een grote innovatiekracht binnen de corporatiesector op het gebied van digitalisering en artificial intelligence. 


Het is daarom niet meer dan logisch dat DIKW kennispartner van Corponet is geworden en daar zijn we trots op. 

Samen met Corponet willen gaan kijken hoe we corporaties kunnen helpen meer waarde uit data te gaan halen. Dit doen we onder andere door onze data science training voor woningcorporaties tegen aantrekkelijke voorwaarden aan te bieden aan de leden van Corponet. 


Leden halen hiermee nog meer voordeel uit het lidmaatschap met Corponet. DIKW kan echter nog meer betekenen voor corporaties, bijvoorbeeld op het gebied van BI, data warehousing en data management waar nog veel in te doen is en winst te behalen valt. 


Zo zien we bijvoorbeeld dat veel corporaties gebruik maken van BI oplossingen maar tegelijkertijd meer inspraak verwachten als het gaat om nieuwe functionaliteiten en innovatie op het gebied van BI. Ook op deze behoefte (en nog veel meer) willen Corponet en DIKW gaan ontdekken hoe we corporaties het beste kunnen faciliteren.